Gedeeltelijke afbraak garage en aanpassen riolering te Nazareth

    Een dubbele garage belemmerd het zicht in de tuin van de klant. De garage wordt gedeeltelijk afgebroken en omgebouwd naar tuinberging met overdekt terras. Ons werk beperkt zich tot de afbraak, dichtmetselen van de raamopeningen, aanpassingen van de riolering en het klaarleggen van de  onderfunderingen voor het terras. Alvorens de afbraak met groot materieel, worden de muren en het dak eerst volledig doorgezaagd. Zo staat het af te breken gedeelte volledig ‘los’ van het te behouden gedeelte en kan er gestart worden met de grote graafmachine.